ניהול אישי בקופות גמל IRA

בינואר 2012 אישר משרד האוצר הפעלת קופות גמל וקרנות השתלמות וניהול אישי (IRA) אשר מאפשרת לך לנהל בהצלחה את כספי החסכון הפנסיוני באופן עצמאי או ניהול אישי ע"י מנהל תיקי השקעות תוך שמירה על הטבות המס הגלומה במכשירים אלו.

כיצד ניתן לנצל את מכשיר IRA לטובתך האישית?

תיקון 190 – ניתן להעביר כספים לבעלי זכאות לקופת גמל בניהול אישי תוך ניצול תיקון 190.
ניתן לנייד קופות גמל או קרנות השתלמות קיימות לIRA

יתרונות ניצול מכשיר ה IRA:

  • שקיפות – ניתן לראות את תיק ניירות ערך שלך בכל עת
  • גמישות – תמהיל השקעות בהתאם לפרופיל הפיננסי
  • הטבות מס*
  • עלויות מסחר מופחתות- את/ה זכאים לתנאי החברה המנהלת כלקוח מוסדי**
  • הגנה על הכספים
  • ניהול השקעות בקופת גמל או קרן השתלמות בניהול אישי יתבצע בבנק המתפעל בנאמנות ומופרד באופן מלא בנכסי החברה המנהלת כך שאינו חשוף לסיכון החברה.
  • ניוד כספים – ניתן לנהל כספים מקרנות השתלמות וקופות גמל רגילות

התוצאה:

* בעיקר בניצול תיקון 190
**בעיקר מול תיק השקעות מנוהל נזיל