כנסים

כנס מוזיאון לבנקאות בנושר קרנות השתלמות וקופ"ג בניהול אישי ותיקון 190
3.2.2019

כינוס רבנים בית הוראה – "זכרון מאיר" בנושא רבית בשוק ההון